Stavební práce

Mnoho drobných zednických (stavebních) prací dokážeme z lana, tedy bez použití lešení, tím dochází k finanční úspoře (za pronájem a stavbu lešení) a k menšímu omezení provozu na pozemních komunikacích. Pomocí horolezecké techniky je možné provést tyto práce

Demolice

Demolice na těžko přístupných místech, kde je obtížné využití běžné těžké techniky a je potřeba využít horolezeckou techniku.

  • Demolice komínů
  • Demolice věží
  • Demolice nebezpečných staveb