Stavební práce

Výškové stavební práce                                      » Podívejte se na naše fotky stavebních prací

Mnoho drobných zednických (stavebních) prací dokážeme z lana, tedy bez použití lešení, tím dochází k finanční úspoře (za pronájem a stavbu lešení) a k menšímu omezení provozu na pozemních komunikacích. Pomocí horolezecké techniky je možné provést tyto práce

 • oprava poškozené fasády od ptáků (vyklovaný polystyren od strakapouda)
 • aplikace nové fasádní barvy
 • opravy dilatačních spár na panelových domech
 • výměna cihel
 • oprava větracích mřížek
 • spárování komínů
 • oprava nebo demolice komínu
 • rekonstrukce světlíků
 • odstranění a sanace nebezpečné padající staré omítky

Oprava vyklované zateplené fasády

Demolice

Demolice na těžko přístupných místech, kde je obtížné využití běžné těžké techniky a je potřeba využít horolezeckou techniku.

 • Demolice komínů
 • Demolice věží
 • Demolice nebezpečných staveb